לעילוי נשמת רחל לאה אפשטיין

בן הרב יצחק

נפטר בתאריך יג בחודש כסלו תשסג

ת.נ.צ.ב.ה.

טרם נמסרו פרטים.