לעילוי נשמת חיים

בן יעקב גוטנסקי ז"ל

נפטר בתאריך ה בחודש סיון תשעא

ת.נ.צ.ב.ה.

טרם נמסרו פרטים.