לעילוי נשמת אהרן ג´ובני

בן בדרה ושלום ז"ל

נפטר בתאריך יח בחודש סיון תשכג

ת.נ.צ.ב.ה.

טרם נמסרו פרטים.