לעילוי נשמת שרה ג´ובני

בן שלומית ושלום סווילם ז"ל

נפטר בתאריך ו בחודש סיון תשמב

ת.נ.צ.ב.ה.

טרם נמסרו פרטים.