לעילוי נשמת בן ציון גליק

בן חיים צבי הכהן ז"ל

נפטר בתאריך כו בחודש ניסן תשסו

ת.נ.צ.ב.ה.

טרם נמסרו פרטים.