לעילוי נשמת יוסף זליקוביץ

בן דב

נפטר בתאריך א בחודש חשון תשסג

ת.נ.צ.ב.ה.

טרם נמסרו פרטים.