לעילוי נשמת לאה פייגה זליקוביץ

בן יעקב הכט ז"ל

נפטר בתאריך ח בחודש סיון תשסב

ת.נ.צ.ב.ה.

טרם נמסרו פרטים.