לעילוי נשמת רבקה נעמה

בן שפרה ז"ל

נפטר בתאריך כב בחודש אלול תשעא

ת.נ.צ.ב.ה.

טרם נמסרו פרטים.