לעילוי נשמת מנחם מנדל מוזס

בן אפרים פישל ז"ל

נפטר בתאריך יט בחודש חשון תשעג

ת.נ.צ.ב.ה.

טרם נמסרו פרטים.