לעילוי נשמת עמרם

בן פרחה

נפטר בתאריך יד בחודש שבט תשעא

ת.נ.צ.ב.ה.

טרם נמסרו פרטים.