לעילוי נשמת הרב שמעון יחיאל איברשטערק

בן

נפטר בתאריך א בחודש תשרי תשעג

ת.נ.צ.ב.ה.

טרם נמסרו פרטים.