לעילוי נשמת דינה אשטמקר

בן חנה ג´ירד

נפטר בתאריך ג בחודש כסלו תשס

ת.נ.צ.ב.ה.

לעילוי נשמת הרעיה והאם דינה אשטמקר.ת.נ.צ.ב.ה