לעילוי נשמת שרה זהירה

בת ר´ שלום חרבי

נפטרה בתאריך כב בחודש אייר תשעב

ת.נ.צ.ב.ה.

לעילוי נשמת מרת שרה זהירה בת שלום חרבי. נלב"ע כ"ב אייר תשע"ב. ת.נ.צ.ב.ה.