לעילוי נשמת יעקב פרץ

בן איזה

נפטר בתאריך ז בחודש אב תשנ

ת.נ.צ.ב.ה.

לעילוי נשמת סבי הרב יעקב בן איזה פרץ ז"ל. נלב"ע ז אב תש"ן.