לעילוי נשמת אברהם יעקב הרשקוביץ

בן מאיר

נפטר בתאריך כח בחודש אלול תשכז

ת.נ.צ.ב.ה.

לעילוי נשמת אבי: אברהם יעקב ז"ל בן מאיר הרשקוביץ ז"ל. נלב"ע כ"ח אלול תשכ"ז.