לעילוי נשמת גיטל טובה הרשקוביץ

בן לוי יצחק מרקובסקי

נפטר בתאריך כח בחודש ניסן תשע

ת.נ.צ.ב.ה.

לעילוי נשמת אימי: מרת גיטל טובה הרשקוביץ ז"ל בת לוי יצחק מרקבוסקי ז"ל. נלב"ע כ"ח ניסן תש"ע.