לעילוי נשמת שלמה הי"ד אומן

בן ישראל

נפטר בתאריך יט בחודש סיון תשמב

ת.נ.צ.ב.ה.

לעילוי נשמת שלמה אומן הי"ד. נפל במבצע "שלום הגליל" י"ט סיון תשמ"ב.