לעילוי נשמת ציפורה אלהב

בת שמחה עזוז

נפטרה בתאריך כד בחודש אב תשעב

ת.נ.צ.ב.ה.

לעילוי נשמת אימי מרת ציפורה אלהב בת שמחה עזוז ז"ל. נלב"ע כ"ד מנחם אב תשע"ב.