לעילוי נשמת אברהם (אלברטו)

בן ר´ שמחה

נפטר בתאריך יג בחודש טבת תשכו

ת.נ.צ.ב.ה.

לעילוי נשמת: אבי רבי אברהם (אלברטו) בן רבי שמחה חשואל. נלב"ע י"ג טבת תשכ"ו.