לעילוי נשמת שמואל מאיר גנזל

בן משה

נפטר בתאריך יח בחודש כסלו תשס

ת.נ.צ.ב.ה.

לעילוי נשמת האב שמואל מאיר בן משה גנזל. נלב"ע י"ח כסלו תש"ס. ת.נ.צ.ב.ה.