לעילוי נשמת דוד עובדיה

בן חביבה

נפטר בתאריך ט בחודש ניסן תשמח

ת.נ.צ.ב.ה.

לעילוי נשמת אבי רבי דוד בן חביבה עובדיה. נלב"ע ט ניסן תשמ"ח. ת.נ.צ.ב.ה