לעילוי נשמת לולו עובדיה

בן רחל

נפטר בתאריך כג בחודש כסלו תשנג

ת.נ.צ.ב.ה.

לעילוי נשמת אימי מרת לולו עובדיה בת רחל. נלב"ע כ"ג כסלו תשנ"ג. ת.נ.צ.ב.ה