לעילוי נשמת הינדא לאה חיה גרינוולד

בן אברהם לו

נפטר בתאריך ו בחודש אדר תשסב

ת.נ.צ.ב.ה.

לעילוי נשמת האמא מרת הינדא חיה בת אברהם לו ז"ל. נלב"ע ו אדר תשס"ב.