לעילוי נשמת שיינדל פלדמן

בן אלכסנדר

נפטר בתאריך כו בחודש אב תשע

ת.נ.צ.ב.ה.

לעילוי נשמת האם מרת שיינדל בת אלכסנדר לבית פלדמן. נלב"ע כ"ו אב תש"ע. ת.נ.צ.ב.ה