לעילוי נשמת פסח יהודה ליבור

בן הרב פנחס הלוי

נפטר בתאריך כג בחודש אלול תשסא

ת.נ.צ.ב.ה.

לעילוי נשמת פסח יהודה הי"ד בן הרב פנחס הלוי ליבור ז"ל. נלב"ע כ"ג אלול תשס"א.