לעילוי נשמת נעמי צוברי

בן הרב יחיא יצחק הלוי

נפטר בתאריך ו בחודש אלול תשכח

ת.נ.צ.ב.ה.

לעילוי נשמת אימי מרת נעמי צוברי בת הרב יחיא יצחק הלוי ז"ל. נלב"ע ו אלול תשכ"ח.