לעילוי נשמת נעמי עצר

בן שמעון מורחי הלוי

נפטר בתאריך יז בחודש כסלו תשנ

ת.נ.צ.ב.ה.

לעילוי נשמת אימי מרת נעמי בת שמעון מורחי הלוי ז"ל. נלב"ע י"ז כסלו תש"נ.