לעילוי נשמת זהבית הי"ד אבודרהם

בן סול

נפטר בתאריך כו בחודש אייר תשלט

ת.נ.צ.ב.ה.

לעילוי נשמת אחותי זהבית הי"ד אבודרהם. נלב"ע כ"ו אייר תשל"ט.