לעילוי נשמת מסעוד אבודרהם

בן זוהרה

נפטר בתאריך י בחודש תשרי תשסד

ת.נ.צ.ב.ה.

לעילוי נשמת אבי מסעוד ז"ל בן זוהרה אבודרהם. נלב"ע י תשרי תשס"ד.