לעילוי נשמת אסף יחיאל ריבלין

בן חיים אפרים

נפטר בתאריך כא בחודש אדר תשע

ת.נ.צ.ב.ה.

לעילוי נשמת אסף יחיאל בן חיים אפרים ז"ל. נלב"ע כ"א אדר תש"ע.