לעילוי נשמת יחזקאל הורביץ

בן שרה ורפאל יהודה

נפטר בתאריך כו בחודש אייר תשנב

ת.נ.צ.ב.ה.

לעילוי נשמת אבי יחזקאל בן שרה ורפאל יהודה הורביץ ז"ל. נלב"ע כ"ו אייר תשנ"ב.