לעילוי נשמת מרים הורביץ

בן ליבה ויוסף מאיר

נפטר בתאריך כב בחודש אדר תשנ

ת.נ.צ.ב.ה.

לעילוי נשמת אימי מרת מרים בת ליבה ויוסף מאיר פרומן ז"ל. נלב"ע כ"ב אדר תש"נ.