לעילוי נשמת אפרים אוריאל מושקוביץ

בן ציון

נפטר בתאריך כז בחודש אייר תשעג

ת.נ.צ.ב.ה.

לעילוי נשמת אבי אפרים אוריאל ז"ל בן ציון. נלב"ע כ"ז אייר תשע"ג.