לעילוי נשמת בנימין פרידוויצר

בן בת שבע ומנחם מנדל

נפטר בתאריך טו בחודש תשרי תשסא

ת.נ.צ.ב.ה.

לע"נ בנימין פרידוויצר ז"ל בן בת שבע ומנחם מנדל. נלב"ע טו בתשרי תשס"א. מהצאצאים.