לעילוי נשמת ביילע פרידוויצר

בת פרל ויעקב רבינוביץ

נפטרה בתאריך יג בחודש טבת תשמה

ת.נ.צ.ב.ה.

לע"נ ביילע פרידוויצר ז"ל בת פרל ויעקב רבינוביץ נלב"ע יג בטבת תשמ"ה. מהצאצאים.