לעילוי נשמת חיים דוד כהן

בן יצחק הכהן

נפטר בתאריך יז בחודש שבט תשנב

ת.נ.צ.ב.ה.

לע"נ הבעל והאב רבי חיים דוד ז"ל בן רבי יצחק הכהן נלב"ע י"ז שבט תשנ"ב. ת.נ.צ.ב.ה.