לעילוי נשמת רחל בן דוד

בן משה רייכרד

נפטר בתאריך ט בחודש תשרי תשעא

ת.נ.צ.ב.ה.

לע"נ הרעייה והאם רחל בן דוד בת משה רייכרד ז"ל. נלב"ע אור לט תשרי תשע"א.