לעילוי נשמת יואל ליפא פרנק

בן נחמיה

נפטר בתאריך כט בחודש תשרי תשמח

ת.נ.צ.ב.ה.

לע"נ האבא: רבי יואל ליפא ז"ל בן נחמיה פרנק. נלב"ע כ"ט תשרי תשמ"ח.