לעילוי נשמת פינחס הלוי מיכאלי

בן יעקב נחמיה מיכלוביץ

נפטר בתאריך כז בחודש חשון תשמד

ת.נ.צ.ב.ה.

לע"נ האבא: רבי פינחס הלוי מיכאלי ז"ל בן רבי יעקב נחמיה מיכלוביץ. נלב"ע כ"ז מרחשון תשד"מ.