לעילוי נשמת אסתר מאטיל מיכאלי

בת משה אהרן פרלשטיין

נפטרה בתאריך יד בחודש חשון תשמד

ת.נ.צ.ב.ה.

לע"נ: האמא מרת אסתר מאטיל מיכאלי ע"ה בת רבי משה אהרון פרלשטיין. נלב"ע י"ד מרחשון תשד"מ.