לעילוי נשמת חיים שלום הורביץ

בן ברוך לייב

נפטר בתאריך א בחודש חשון תשס

ת.נ.צ.ב.ה.

לע"נ האבא : הרב חיים שלום הורביץ ז"ל בן רבי ברוך לייב. נלב"ע א מרחשון תש"ס.