לעילוי נשמת יענטיל הורביץ

בת אלעזר מנחם גולדברג

נפטרה בתאריך ב בחודש שבט תשלד

ת.נ.צ.ב.ה.

לע"נ האמא: מרת יענטיל הורביץ ע"ה, בת רבי אלעזר מנחם גולדברג. נלב"ע ב שבט תשל"ד.