לעילוי נשמת רות ע"ה גרינספלד

בן רבי אליעזר לוינגר

נפטר בתאריך יב בחודש כסלו תשעד

ת.נ.צ.ב.ה.

לע"נ מרת רות גרינספלד ע"ה, בת רבי אליעזר לוינגר נלב"ע י"ב כסלו תשע"ד.תנצב"ה.