לעילוי נשמת אברהם גרינספלד

בן רבי פרץ

נפטר בתאריך י בחודש ניסן תשסח

ת.נ.צ.ב.ה.

לע"נ: רבי אברהם ז"ל בן רבי פרץ גרינספלד. נלב"ע י ניסן תשס"ח. תנצב"ה.