לעילוי נשמת דניאל אברהם גרונהאואר

בן מאיר

נפטר בתאריך יג בחודש אב תשעב

ת.נ.צ.ב.ה.

לע"נ ידידי הטוב: רבי דניאל אברהם ז"ל בן רבי מאיר גרונהאואר. נלב"ע י"ג באב תשע"ב. תנצב"ה.