לעילוי נשמת יוסף אליהו זיגלמן

בן אברהם שלמה

נפטר בתאריך טו בחודש טבת תשסט

ת.נ.צ.ב.ה.

לע"נ יוסף אליהו ז"ל בן אברהם שלמה זיגלמן נלב"ע ט"ו טבת תשס"ט.