לעילוי נשמת יונה כהן

בן גבריאל מאיר

נפטר בתאריך ט בחודש טבת תשנח

ת.נ.צ.ב.ה.

לע"נ יונה ז"ל בן גבריאל מאיר כהן. נלב"ע ט בטבת תשנ"ח.