לעילוי נשמת אבנר הי"ד מיכאלי

בן ישראל הלוי

נפטר בתאריך טז בחודש שבט תשלז

ת.נ.צ.ב.ה.

לע"נ בוגר הישיבה אבנר מיכאלי הי"ד בן רבי ישראל הלוי. נפל בעת מילוי תפקידו.