לעילוי נשמת נפתלי גלברט

בן הרב יהושע

נפטר בתאריך כב בחודש טבת תשס

ת.נ.צ.ב.ה.

לע"נ אבי:רבי נפתלי גלברט ז"ל, בן הרב יהושע אורנשטיין. נלב"ע כ"ב טבת תש"ס.