לעילוי נשמת פרל גלברט

בת ר´ יעקב

נפטרה בתאריך ד בחודש אייר תשנח

ת.נ.צ.ב.ה.

לע"נ אימי:מרת פרל גלברט ע"ה בת רבי יעקב שוורץ נלב"ע ד באייר תשנ"ח. תנצב"ה.